Waldorfordlista

Vad menar egentligen den där pojken när han skriker råantis efter dig? Och vad pratar dom om därborta på den där konstiga skolan: "Har du sett tolvans spel?". Vadå för spel? Fia med knuff, eller?
Här kommer en liten ordlista över ord som används bland barn och ungdomar på waldorfskolor.

Bothmergymnastik. En rörelseform som utvecklats av Rudolf Steiner. På waldorfskolan har man det som ett ämne på schemat. Bothmergymnastik är som ett komplement till den vanliga gympan. Man försöker att 'hjälpa eleverna att gestalta rummet och deras eget förhållande till rumsbegreppet.'
(Citat ur Marja Dahlströms: Från formen till jaget. Kirjokanta oy, 2003)

Eurytmi. En rörelsekonst där rörelsen är uttryck för både själ, skapande krafter och energier. Kan göras inom pedagogik, terapi (läkeeurytmi) samt som scenkonst. Eurytmi har man i waldorfskolan på schemat några gånger i veckan under hela skoltiden. Läs mer om eurytmi här.

Formteckning. Ett ämne som man har i årskurserna 1-5. Sedan övergår det i geometri. 'Genom formteckning utvecklar man till en början koordinationen mellan öga och hand samt ögats förmåga att gestalta och differentiera olika former.... Genom att betrakta den slutförda formen stärker barnet sin medvetenhet.'
(Citat ur Marja Dahlströms: Från formen till jaget. Kirjokanta oy, 2003)

Fältmätning. I klass tio har man en trigonometri period som sedan avslutas med en fältmätnings resa. Den innebär ungefär vad det låter som. Man mäter ett område med teodoliter och tillslut har man fått en karta med höjdkurvor och exakta markeringar var det finns hus, staket, stora träd osv.

Mikaeli. En högtid som man firar på waldorfskolorna. En dag varje år sätter skolan upp ett litet mini-spel om sankt Göran och draken. Alla klasser bidrar med olika små uppträdanden. Några sjunger, några spelar, några är draken och några prinsessorna som ska räddas.

Morgonperiod. Den första lektionen man har på dagen är ca 1,5-2 tim lång och kallas för morgonperiod. Detta för att man har ett och samma ämne varje dag i en treveckors period. På så sätt hinner man fördjupa sig i ämnet. Ämnet brukar vara något naturvetenskapligt eller historia. På morgonen är man nämligen mest mottagbar för nya upplevelser och tankar.

Morgonspråk. En vers som man står upp och säger VARJE morgon under hela skoltiden. Man brukar säga att man "läser morgonspråket". Även om man inte läser det. Bara utantill. Det läses i alla waldorfskolor i hela världen.

Det här morgonspråket gäller för klass 5-12:

Jag skådar ut i världen
där solens strålar lysa
där nattens stjärnor gnistra
där tunga stenblock vila
där växter livfullt spira
där djuren liv förnimma
där människan i sin själ
åt anden boning ger.

Jag skådar in i själen
som lever i mitt inre.
I världens rymd därute i
själens djup härinne
där väver gudaanden
i solens och i själens ljus.
Till dig som är Guds ande
jag vänder mig och ber
att i min själ må växa
välsignelse och kraft
till arbete och kunskap.

Månadsfest. En sorts fest varje månad (eller i alla fall är meningen att det ska vara varje månad men på t. ex. Örjanskolan brukar det bara vara månadsfest fredag före lov) där de olika klasserna visar upp saker de har jobbat med. Föräldrar, lärare och elever är publik. Det kan visas upp eurytmi, sång, flöjtspel, en kort teater eller en vers. Ämnena varierar.

Periodhäfte. Varje morgonperiod antecknar man vad läraren berättar, sedan gör man en egen bearbetning i ett häfte: periodhäftet. Meningen är inte att man ordagrant ska skriva ner vad läraren har sagt, utan förvandla det till sitt eget. Gärna med färger och bilder.

Spel Waldorfskolor spelar spel men borde kallas teater. T ex görs alltid en modern pjäs i gymnasiets sista klass och kallas ofta "Tolvans spel".

 

Text:Sofia Zetterqvist, 2006.