Waldorfskolornas läsårsbrev är inga betyg enligt Skolverket

I ett brev till Waldorfskolefederationen skriver Skolverket att waldorfskolornas tidigare möjlighet att få räkna om läsårsbreven till poäng kommer att tas bort. Vilket innebär att waldorfelever som vill söka till ett kommunalt gymnasium tvingas söka via den fria kvoten. En kvot som vanligtvis innehåller ett fåtal platser, i många fall kommer lotten att få avgöra.

Waldorfskolefederationen vill ha kvar läsårsbreven och de mjukare bedömningarna av eleverna och hoppas nu på en utredning av regeringen. De vill behålla läsårsbreven i nian med ett kompletterande poängsystem och innan dess få ge betygsinformation i samband med utvecklingssamtal.

Förutom att skicka ut pressmeddelande planerar Waldorffederationen nu in möten med olika politiker i Rikstan. Samtidigt för de en dialog med intagningsnämnderna som behöver hjälp med att lösa problemet. Framförallt de i Stockholm och Göteborg där problemen är som störst.
– Och så väntar vi fortfarande på att få ett samtal med skolminister Jan Björklund, något han lovat oss redan före valet, berättar Göran Fant vid Waldorfskolefederationen.


Text: Sofia Zetterqvist, 2008