Ett pressmeddelande från Waldorfskolefederationen:

Skolverket vill göra waldorfelever rättslösa

”Det måste löna sig att plugga” sade Jan Björklund på en presskonferens förra veckan. Men enligt skolverket tycks detta inte gälla waldorfelever.

Enligt friskoleförordningen har waldorfskolorna rätt att i stället för betyg skriva så kallade läsårsbrev där elevernas arbetsinsatser karaktäriseras ur ett helhetsperspektiv.

Hittills har dessa läsårsbrev använts vid gymnasieintagningarna så att waldorfeleverna tagits in på sina meriter på ett rättvist sätt. Förfarandet har sett olika ut i olika kommuner. En vanlig lösning har varit att man använt sig av den s k fria kvoten och i den tagit hänsyn till den fylliga karaktäristik som läsårsbreven ger.

I kommuner där det handlat om många elever har man av praktiska skäl och i samråd med resp waldorfskola översatt omdömena till en ungefärlig poängsumma vilket gjort waldorfeleverna – fortfarande på ett rättvist sätt - kompatibla med eleverna från grundskolan.

Genom detta har waldorfskolorna kunnat utveckla sin pedagogiska frihet och sin alternativkaraktär samtidigt som eleverna inte missgynnats vid gymnasieintagningen.

Det är denna möjlighet skolverket enligt en skrivelse till waldorfskolefederationen nu vill stänga. Man hänvisar inte till någon ny förordning eller något aktuellt politiskt beslut, utan utfärdar helt enkelt ett slags åläggande med allvarliga konsekvenser för gymnasieintagningarna: ingen poäng- eller meritvärdering tillåts. Man har t.o.m. föreslagit lottning i stället för värdering av elevernas meriter.

Detta sker mitt under pågående läsår när föräldrar och elever i nionde klass i alla waldorfskolor hittills informerats om vad som gällt fram till denna skrivelse. En tjänsteman på skolverket har t o m så sent som i höstas bekräftat tidigare praxis.
Vädjanden om att den gamla ordningen skall fortsätta åtminstone vid höstens intagning har avvisats.

Waldorfskolefederationen framhåller att skolverket har försatt våra skolor i en absurd situation. Skolorna har ingen möjlighet att nu plötsligt, under pågående läsår, avstå från sitt lagfästa undantag och gå över till grundskolans betygssystem!