Fakta

2009 frist för antroposofisk medicin på Vidarkliniken

Pressmeddelande 18 december 2008
Vidarkliniken får fortsatt tillstånd att sälja traditionellt växtbaserade läkemedel

Regeringen har idag beslutat att ge Vidarkliniken fortsatt tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel. Tillståndet gäller som längst till utgången av år 2009.

Villkoren för det fortsatta försäljningstillståndet är att tillverkaren av de antroposofiska medel som säljs genom Vidarkliniken, Weleda AB, ska ansöka om registrering enligt läkemedelslagen (1992:859) av minst fem läkemedel under år 2009. Därutöver pågår sedan tidigare registrering av två läkemedel. Vidarkliniken ska under januari månad ingå ett avtal med socialdepartementet om vilka fem antroposofiska läkemedel som de ska ansöka om registrering för under 2009. Läkemedlen ska vara klassificerade som traditionellt växtbaserade läkemedel och ska avse de preparat som tillhör de mest förskrivna och försålda under perioden november 2007 till och med oktober 2008.

Vidarkliniken ska vidare senast den 15 juni 2009 inkomma med en skriftlig redovisning om vilka läkemedel som de har ansökt om registrering för och hur registreringen av deras läkemedel i övrigt kommer att uppfyllas. Vid utebliven redovisning kommer försäljningstillståndet att återkallas från och med den 1 juli 2009.

I avvaktan på att en särskild godkännande- och registreringsprocess utformas för antroposofiska läkemedel inom Europeiska Unionen är det viktigt att de produkter som används i Sverige successivt genomgår de kvalitets- och säkerhetskontroller som behövs enligt läkemedelslagen (1992:859). Det är mot den bakgrunden som regeringen ställer upp de angivna villkoren och förlänger försäljningstillståndet som längst fram till och med den 31 december 2009. Regeringens intention är att det särskilda försäljningstillståndet för antroposofiska läkemedel successivt ska fasas ut.

 

Kontakt:

Martin Kits
Pressekreterare hos Göran Hägglund
work08-405 19 38
cell070-535 07 87
e-post till Martin Kits