Nu har waldorfpedagogik och biodynamisk odling kommit till Kina

Strax utanför tremiljonerstaden Chengdu i Kina har man dragit igång en waldorflekskola med sikte på att nästa år starta en waldorfskola med klasserna 1-3. Här pågår nu utbildning av blivande waldorflärare med helgseminarier i till exempel eurytmi och biodynamisk odling.


Vid mitt första besök hos Harry Wong i mars 2005 tittar jag in i lekskolehuset. Det är söndag och inga barn finns där men allt är välbekant; rödrosa laserade väggar, träleksaker, textilier i naturmaterial och inredning i varma färger. Utanför huset finns en liten trädgård med lekredskap samt hönor, ankor, hundar, kaniner och även en damm med guldfiskar.

Till den här platsen har intresserade människor strömmat till från olika delar av Kina och assisterar lärare, översätter böcker, administrerar, odlar och hjälper till. Flera hoppas att en dag få utbilda sig till waldorflärare.
Hu Weihe drömde redan i små-skolan om att kunna starta en ekologisk gård med fruktträd, odling av grönsaker, blommor, ha husdjur av olika slag, även bin. Som en miljöförebild tänkte hon sig ett utbildningscenter där man skulle kunna bjuda in skol-barn att här tillbringa sina lediga dagar för att se och ta hand om djuren och växterna, äta den goda ekologiska maten, lära om naturen både genom lek och gårdssysslor. När hon långt senare fick höra om waldorfpedagogik och biodynamisk odling kände hon i djupet av sitt hjärta att det var precis detta hon längtat efter.

Nu är hon där, i gemenskapen på den nystartade waldorflekskolan och hoppas att det snart ska bli möjligt att få tillhöra ett antroposofiskt sällskap som även inkluderar biodynamiskt arbete, konstnärliga verksamheter, lärarutbildningar och verkstäder.

Harry Wong berättar att några familjer redan har kommit flyttande från andra städer för att deras barn ska få kunna ta del av waldorfpedagogik. Det förbereds också fler waldorflekskolor i till exempel Zhuhai nära Macao samt Shenzhen nära Hongkong i södra Kina och i huvudstaden Peking. När jag på vårkanten nästa gång tittar in i lekskolehuset finns där vinkande och lekande kinesiska barn. Utanför pågår en kurs i biodynamisk odling.

Det är mister Jeyakaran, eller Jakes som han för det mesta kallas, från Kurinji Farm i södra Indien som har blivit inbjuden att hålla ett tredagarsseminarium för första gången i Kina. Med i bagaget har han biodynamiska preparat, en till kinesiska förhållanden anpassad såkalender samt diabilder, böcker och foton.

Sista dagen av seminariet avslutades med föredrag om certifiering och beskrivning hur man lägger om en gård till biodynamisk drift. Vi är 18-20 kursdeltagare som ivrigt antecknar. Jakes talar engelska och Harry Wong eller Duncan Cheung från Hongkong översätter. Jakes berättar medryckande om regnskogen som förebild för växtmångfalden i jordbruket – olika växter har olika rotlängd – och att gröngödsling på en åker utgör maten för de bakterier och maskar som finns i humuslagret. Han beskriver komposten som ett sätt att "koka" eller tillreda maten åt dessa bakterier och maskar.

Fyra av kursdeltagarna kommer från ett närbeläget bio-by projekt och Duncan som förestår detta projekt är mycket ivrig. De har redan be-stämt sig för biodynamisk odling i denna by och har utvalt Jakes till att vara deras konsult. Bio-byn omfattar ett landområde på 2 km2 och skall rymma cirka 1 000 människor. Den är belägen en timmes bilfärd nord-väst om Chengdu och i projektet ingår även bland annat biogas samt ut-bildning i miljöfrågor.

Duncan Cheung berättar att avsikten med bio-byn är att påskynda en ekologiskt effektiv nollförorenings-livsstil, man vill inspirera till miljömedvetenhet genom studiecirklar och biodynamiska seminarier. Man hoppas också få igång ett visst mått av ekoturism genom sitt miljöengagemang med vård av vattendrag och alternativa odlings-metoder.

Två av kursdeltagarna kommer från andra städer i samma provins och de arbetar med förståndshandikappade barn. Deras önskan är att odla biodynamiskt tillsammans med barnen på sina respektive "hem". Ena stället, som ligger utanför Chongqing, hyser 36 barn, det andra 20 barn.
En annan kursdeltagare har hand om jorden i anslutning till ett buddhistiskt tempel några mil utanför Chengdu. Hon vill nu lägga om till biodynamisk odling.

Zhu Ling Ling och hennes man har både en grossistfirma för ekologiska produkter, Chengdu Ostin Health Food, och en gård där man odlar ekologiskt, Chengdu Ostin Greens Farm. Ling Ling och hennes man vill gärna visa oss sin gård.

Vi kommer till en ganska stor anläggning. Jakes inspekterar fruktträd, luktar och känner på jorden, vi tittar på förråd av skördad svamp, smakar på pipa-frukt och besöker de nybyggda husen där svamp och frukt skall bearbetas. Ling Ling och hennes man Song är allvarligt intresserade av att lägga om till biodynamisk odling samt att Demeter-certifiera sina produkter.

Vi färdas nu mot de bergsområden som kinesiska muren löper igenom. Under färden berättar mr Fu lite om vad som hänt de senaste åren. I augusti 2003 hade Mr Tadeu Caldas, en drivande och duktig brasilianare, som bl a varit verksam som biodynamisk rådgivare i Rio Limpio, i Australien och Nya Zeeland, kommit och hållit föredrag om biodynamisk odling. Senare hölls även praktiska kurser. I nästa steg trängde man kunskapsmässigt riktigt djupt in i den biodynamiska jord-bruksmetoden och alla blev starkt inspirerade av dess andlighet. Därefter påbörjades ett omfattande arbete med att introducera biodynamisk odling i Kina.
Man publicerade artiklar om biodynamisk odling på kinesiska i många tidningar och magasin inklusive "Taiwan Organic News". Utifrån en slogan om den "Gröna olympiaden" – Peking ska ju arrangera de olympiska spelen 2008, så har man kontaktat de lokala myndigheterna och föreslagit att de ska ge ett brett stöd till biodynamiska aktiv-iteter. Sedan 1990 exporterar Kina stora kvantiteter organiska produkter till Japan, USA och EU. Efterhand har nämligen både jordbrukare, förädlare, grossister och konsumenter blivit medvetna om en rad negativa effekter från det konventionella kemiska jordbruket både på ekosystem och näringsmedel. Efterfrågan på organiska produkter har därför ökat dramatiskt.

På kvällen följer jag med Jakes och Harry Wong till den semesterby där de ska stanna över natten och där Jakes nästföljande dagar ska hålla sina biodynamiska kurser. När vi kommer fram får vi veta att en Mr Yu väntar oss. Han kommer från en närliggande provins och före-står ett projekt med 2.000 hektar ginseng-rot. Ginsengroten växer långsamt och skördas efter 8 till 17 år berättar Mr Yu. Här vill man nu odla biodynamiskt och har påbörjat besprutning av ginsengarealen med kiselpreparatet 501. Han undrar vidare om det kan tänkas finnas något kundunderlag i Sverige för biodynamisk ginsengrot.

Avslutningsvis berättas att fem projekt nu är redo att under-söka vad som behövs för att erhålla Demeter-certifikat från Demeter International. Dessa fem är: Liaoning Benxi Hongyun Co Ltd,som odlar örter och ginsengrot i Liaoning provinsen. Liyuan Village Anlu County, som odlar ginko-rot i Hubei provinsen. Zhiwan Farm Miyun County, Peking city. Organic Agriculture Pilot Farm Changping District, Peking city. Daocai Farm Ganzi County, som bl a odlar örter i Sichuan provinsen.

– Vi förstår fullständigt att i processen att göra framsteg väntar många svårigheter och bakslag, säger Mr Fu. Men vad vi än kommer att möta så kommer vi insistera på fortsatta studier och praktisk tillämpning av biodynamiskt jordbruk och att stödja utvecklingen av det.


Text & foto Erik Sohl

Artikeln är en förkortad version av en artikel publicerad i tidningen Forum för antroposofi (december 2005).