Om registret

I verksamhetsregistret kan du söka efter verksamheter inspirerade av antroposofin.

Registret är inte fullständigt men vi arbetar för att du i framtiden ska kunna hitta samtliga verksamheter med antroposofi som inspirationskälla. I dagsläget innehåller registret mer än 300 verksamheter baserade i Sverige.

Verksamheterna i vårt register har en gemensam värdegrund men är i övrigt juridiskt och ekonomiskt fristående från varandra.

>> Sök antroposofiska verksamheter