Värna — Antroposofisk Läkepedagogik & Socialterapi, boende, utbildning, arbete

Värna är en sammanslutning av läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter som genom erfarenhetsutbyte, samarbete och informationsutbyte gemensamt vill utveckla arbetsmetoder, utbildnings- och fortbildningsformer samt dokumentation och forskning. Värna är medlem av det Nordiska Förbundet med samstämmig målsättning.

Historik

Läkepedagogiken och socialterapin bygger på den antroposofiska människokunskapen och forskningsmetoden som grundades av Rudolf Steiner. Läs mer på www.värna.nu

Verksamhetsregister

Antroposofi.info och Värna driver verksamhetsregistret gemensamt. Därför kan du hitta kontaktuppgifter mm. till samtliga verksamheter som är medlemmar i Värna här på vår portal under rubriken "Verksamheter" eller på Värnas webbplats www.värna.nu

Beställ verksamhetsförteckning

Värna har sammanställt en förteckning över alla läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter i Sverige. På www.värna.nu kan du ladda ner förteckningen i PDF-format. Vill du hellre ha den i tryckt form går det bra att kontakta oss på Infocentret.