Åbykulle

Kategorier
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Autismspektrum, Utvecklingsstörning, Annan diagnos, Daglig verksamhet, Daglig sysselsättning, Gruppbostad, Egen bostad, LSS, Läkepedagogik & Socialterapi

Socialterapeutiskt boende och daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Åbykulle erbjuder individuella lösningar för personer inom LSS § personkrets 1 med autism, utvecklingsstörning och stora omvårdnadsbehov.

 

Adress
Skälby 6
153 92 Hölö
Telefon
08-551 711 80
E-post
infoabykulle.se
Webb
www.abykulle.se
 

Tillbaka

Sök jobb