FALK (föreningen för antroposofisk läkekonst)

Kategorier
Medicin & Hälsa, Bokförlag, Tidskrifter

FALK
Föreningen för antroposofisk läkekonst 

Vi är en riksförening som arbetar för att

-       stödja och värna om den antroposofiske medicinska impulsen

-       sprida och fördjupa kunskapen om antroposofisk medicin och terapi

-       bidra till förverkligande av praktiske initiativ och verksamheter

-       bidra till forskning, utbildning och utveckling

-       samt vara en samlingspunkt för människor som är intresserad av antroposofisk medicin, patienter och vårdgivare.

 

Om du blir medlem stödjer du denna verksamhet.
Du får vårt medlemsblad som kommer 4 ggr om året och innehåller värdefull kunskap om människan, sjukdomar och medicin. Ett sätt att bli säkrare i egenvård.

Dessutom har medlemmar möjlighet till gratis rådgivning av sjuksköterska

Ger ut FALK-bladet.

Medlemsavgiften är 200 kr om året.
Postgiro 110653-3

Adress
Prästgårdsv. 68
153 91 Järna
Telefon
08 551 719 00
Fax
08 551 719 00
E-post
falkhusapoteket.org
Webb
www.husapoteket.org
 

Tillbaka

Sök jobb