Målargården

Kategorier
Autismspektrum, Utvecklingsstörning, Annan diagnos, Boende med service, LSS, Läkepedagogik & Socialterapi

Stiftelsen Målargården bedriver bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS.

Adress
Odalgården 4-6
151 52 Södertälje
Telefon
08-550 17 006, 070-7712997
E-post
infostiftelsenmalargarden.se
Webb
http://stiftelsenmalargarden.se/
 

Tillbaka

Sök jobb