Årsta Gård

Kategorier
Autismspektrum, Utvecklingsstörning, Träningsskola, Grundsärskola (läkepedagogisk grundsärskola), Elevhem, Korttidsboende, Gymnasiesärskola (läkepedagogisk gymnasiesärskola), Elevhem, Korttidsboende, Daglig verksamhet, Gruppbostad, Egen bostad, LSS, Läkepedagogik & Socialterapi

Stiftelsen Årsta Gård erbjuder obligatorisk särskola, fritidsverksamhet och boende för barn. Vi välkomnar elever mottagna i särskolan. Stiftelsen erbjuder även gymnasiesärskola, fritidsverksamhet och boende för ungdomar samt daglig verksamhet och boende för unga vuxna. Verksamheten bedrivs till viss del i k-märkta lokaler som inte är möjliga att handikappanpassa.

 

Adress
Svärdlångsvägen 16
120 60 Stockholm
Telefon
08-722 1600
Fax
08-722 1601
E-post
infoarstagard.se
Webb
www.arstagard.se
 

Tillbaka

Oops, an error occurred! Code: 202407191943128a799233