Pensionskassan Prometheus

Etiskt – Långsiktigt – Tryggt – Hållbart


Etisk placering och garanterad avkastning – Det bästa ur två världar!

Pensionskassan Prometheus ger pensionsförsäkring till medarbetare i antroposofiskt orienterade verksamheter eller arbetstagare i dagverksamhet.

Dina pensionspengar arbeta och växer i etiskt försvarbara initiativ och i olika antroposofiska verksamheter.

Pensionskassan Prometheus huvudsakliga inriktning ska så långt som möjligt ligga inom ramen för människans primära behov.

Placeringarna skall ha en helhetssyn och en etisk profil. En rimlig avkastning och sett över tiden en värdesäkring som minst motsvarar rådande inflation och vår garanterade ränta.

Placeringarna sker i första hand inom områdena: hållbar utveckling, miljö, förnyelsebar energi, vatten, ekologisk näring, boende.

 

Källa: www.huvudmannaforbundet.com