Majdagarna 2003

Interna nordiska studiedagar för läkepedagogik och socialterapi

Livet som skolningsväg - förvandling av karma

Innehåll:

Välkomsthäldning och inledning till mötet
(Jon Geelmuyden)

Till de dödas minne

Mån- och solkarma
(föredrag av Dick Tibbling)

Tre bilder ur livet
(Brigitte Deck)

Skolningsvägen som förvandlandekraft
(föredrag av Jackie Swartz)

Karmas herre och människans fria vilja i världen idag
(föredrag av Bjarne Edberg)