Bokens innehåll

Förord

Kapitel 1
"Blick för det levande"

Kapitel 2
"En översinnlig verklighet"

Kapitel 3
"Människans inre konstitution"

Kapitel 4
"Det meditativa övandet" 

Kapitel 5
"Det moraliska övandet" 

Kapitel 6
"Tanke, känsla, vilja" 

Kapitel 7
"Andlig forskning - en möjlighet" 

Kapitel 8
"Skilda epoker, skilda övningsvägar" 

Kapitel 9
"Antroposofin som kulturimpuls — en efterskrift " 

Studiehandledning 

Litteratur

Studera på egen hand

Nu kan Du ta del av hela materialet i Frans Carlgrens bok "Den Antroposofiska skolningsvägen" direkt på hemsidan. Klicka på det kapitel du vill läsa i innehållsförteckningen till vänster.

Den antroposofiska kunskapsvägen

Intresset för olika antroposofiska aktiviteter — den biodynamiska odlingsformen, waldorfpedagogiken, de antroposofiskt orienterade verksamheterna inom läkepedagogik, medicin etc. — har påtagligt ökat under senare år, både i Sverige och i andra länder.

Många människor har erfarit, att dessa verksamheter har något mycket väsentligt att bidra med i dagens samhälle, och önskar veta mer om den gemensamma, bakomliggande livssynen.
Antroposofin innehåller inga dogmer eller andra för förnuftet oåtkomliga trossatser. Det är inte en religion och inte heller ett uttänkt filosofiskt system.
Antroposofin är en kunskapsväg, som bygger på inre skolning. Namnet kommer från grekiskans 'antropos' (människa) och 'sofia' (visdom).

Frans Carlgren belyser inledningsvis hur antroposofin förhåller sig till den gängse naturvetenskapliga uppfattningen och ger därefter en initierad och ingående skildring av den antroposofiska övningsvägen, som han beskriver som en väg till kunskap om en översinnlig värld.
— Men sådana kunskaper är inget självändamål, betonar författaren. Det enda verkligt bärkraftiga motivet att försöka nå in i de Översinnliga världarna, säger han, är strävan att vinna den kraft och den kunskap som behövs för att klara de uppgifter man ställs inför i den jordiska tillvaron.