Tidskrifter

Balder

Kulturtidskriften med återkommande teman som antroposofi och samhällsfrågor, pedagogik och jordbruk, poesi och genteknik, forskning och människosyn, konst och fotografi, medicin och arkitektur, solidaritet och ekonomi. Läs mer!


På väg

På Väg är en tidskrift för och om waldorfpedagogik. Artiklar om waldorfskolans förhållningssätt till olika ämnen, ger inblickar i den dagliga verksamheten och ger prov på elevernas arbete. Ett öppet diskussionsforum som diskuterar aktuella skolpolitiska frågor. Läs mer!


LäS

LäS är en tidning om Läkepedagogik och Socialterapi som ges ut av SFLS. Gratis provnummer här!


Forum för antroposofi

Antroposofiska Sällskapets medlemstidning. Beställ gratis provexemplar!


Antroposofi på Gotland

Tidskrift om antroposofi på Gotland. Prenumerera genom att sätta in 125 kr (4 nr) på postgiro: 150 74 19-8. Skicka ditt namn, adress, telefonnr, e-post till peterhstadehotmail.com.


FALK-bladet

Artiklar av antroposofiskt orienterade läkare, sjuksköterskor och olika terapeuter. Du kan läsa om läkeväxter, sjukdomar, näring, föräldraskap, Vidarkliniken, kurser mm. Beställ gratis provexemplar!


Biodynamisk Tidskrift

Biodynamiska Föreningens medlemstidning om biodynamisk odling i Sverige. Läs mer!


Läs du också

Att kunna läsa är ett sätt att kunna byta tankar med varandra. Genom att läsa en bok bok bjuds du in i en annan människas spännande värld – tankevärld. Du korresponderar med andras tankar när du läser. Läs du också!

På den här sidan vill vi tipsa om bokhandlar, bokförlag, böcker och tidskrifter som inspirerar och berör viktiga händelser, ämnen, tankar eller dig!

Bokhandlar

Här kan du bland annat köpa böcker, tidningar och häften inspirerade av och om antroposofi, waldorfpedagogik, biodynamisk odling och mycket mer.

Bokhandeln Vidar
Wrå Förlag har öppnat Bokhandeln Vidar inne i Järna där man försöker samla så mycket som möjligt av det arbetsmaterial som behövs vid antroposofiskt studie och arbete. De har även en hel del antroposofisk litteratur på tyska och beställer tysk litteratur om det behövs.

Nova Bokhandel och Förlag
Ett mindre företag i Lund med alternativ inriktning. De säljer böcker på nätet bland annat inom områdena:

 • Livsfrågor, andlighet och biografiarbete.
 • Meditation och kontemplation.
 • Västerländsk mystik.
 • Tysk antroposofisk litteratur.

Robygge
Robygge finns i Robyggehuset, Ytterjärna, och har ett stort utbud av antroposofisk litteratur, av såväl Rudolf  Steiner som andra författare på svenska, engelska och tyska. Här finns böcker om exempelvis waldorfpedagogik, alternativ medicin och ekologi men också skönlitteratur, faktaböcker och presentböcker. Robygge skickar gärna böcker mot postförskott och tar emot beställningar av svensk och utländsk litteratur..

Stockholmskretsen
Sockholmskretsen av Antroposofiska Sällskapets verksamhet består av dels föredrag och kurser, dels försäljning och utlåning av antroposofisk litteratur.

Nätbokhandlar

www.waldorfbooks.com

www.rsarchive.org
Ett mycket omfattande arkiv med böcker och föredrag av Rudolf Steiner. Här kan du ej köpa böcker men mycket användbart till att söka fram det du vill ha. Länkar ofta vidare till webshop där du sedan kan köpa boken.

Bokförlag

Bokförlag som ger ut böcker om (eller inspirerade av) antroposofi, Rudolf Steiner, waldorfpedagogik, antroposofisk medicin mm. Klicka för att läsa mer.

Antroposofiska Bokförlaget
Ger ut antroposofisk litteratur på svenska med tonvikt på böcker och föredrag av Rudolf Steiner.

Balders Förlag
Ger bl a ut kulturtidskriften Balder. Återkommande teman är antroposofi och samhällsfrågor, pedagogik och jordbruk, poesi och genteknik, forskning och människosyn, konst och fotografi, medicin och arkitektur, solidaritet och ekonomi.

FALK (Föreningen för antroposofisk läkekonst)
Ger ut FALK-bladet samt en del böcker och skrifter om antroposofisk läkekonst.

Hermes Förlag
Ger ut texter av bl. a. Novalis, Rudolf Steiner, Valentin Tomberg och Georg Kühlewind.

Kosmos Förlag
Ett antroposofiskt bokförlag som främst ger ut böcker inom områdena konst och vetenskap.

Levande Kunskap
Levande kunskap startade som ett förlag för Waldorfpedagogik men ger nu även ut annan antroposofisk-pedagogisk-litteratur som t ex läkepedagogik och konstterapi.

Nova Förlag och Bokhandel
Ett mindre förlag i Lund med alternativ inriktning. De ger ut böcker inom områdena:

 • Esoterik och livsfilosofi.
 • Självhjälp, relationer och personlig utveckling.
 • Barnuppfostran, sagor och legender.

Stiftelsen Bokförlaget Fenix

Telleby Bokförlag

Vida Vinge Förlag
Ett bokförlag som även tillhandahåller kurser, föreläsningar och föredrag kring teman med andlig och personlig utveckling.

Wrå Förlag
Wrå Förlag hette tidigare Wrå Tryck och Förlag och tryckte både egna och andras böcker och häften.

Nu när behovet för trycktjänster har minskat har Wrå Förlag blivit eget förlag och det mesta av den antroposofiska litteraturen har lämnats över till Antroposofiska Bokförlaget, trycktjänsten finns kvar på sparlåga.

Nu ger Wrå Förlag ut lite olika böcker. De senaste har varit:

 • Illustrerad sagobok för barn
 • Biografiska skildringar
 • Högläsningsbok för barn
 • Faktabok om tv:ns inflytande på barn
 • En bok som reder ut begreppet New Age
 • Bok om ångest i förbindelse med cancer

Wrå Förlag har även öppnat en bokhandel inne i Järna, Bokhandeln Vidar.

Boktips:

Den antroposofiska kunskapsvägen

NÄTBÖCKER. Många undrar vad som ligger bakom waldorf, biodynamiskt osv. Det är ett arbete med sig själv som människa - med ens inre. Men hur gör antroposofen? Det är en skolningsväg som kan beskrivas och utföras på många sätt. Nu kan du läsa Frans Carlgrens studiematerial "Den antroposofiska kunskapsvägen" direkt här på webbplatsen!


Inspirerad av antroposofi

BÖCKER. Under hösten 2004 utkom en bok med titeln Inspirerad av antroposofi. Etablerade kulturpersonligheter som på olika sätt kommit i kontakt med den antroposofiska praktiken och med idégodset skriver personligt om sina upplevelser tillsammans med... Läs mer!


 

Miraklet i Järna

BÖCKER. En bok om Läkekonsten på Vidarkliniken. Skriven av den legendariske copywritern Jan Cederquist. I boken får du ta del av berättelser, kunskaper och upplevelser från läkare, patienter, sköterskor och terapeuter. Alla ger de sin syn på denna annorlunda sjukvård. Läs mer!