Syster Märtas husapotek - ett måste för varje hem

Boken har funnits i många år och är ett måste för den som vill vara förberedd när olyckan är framme. Syster Märtas husapotek ges ut av föreningen FALK, Föreningen för antroposofisk Läkekonst, som givit ut ett trettiotal andra böcker med anknytning till antroposofisk läkekonst.

Boken är skriven med den antroposofiska människobilden som utgångspunkt. I den antroposofiska människobilden finner man den tredelade människan (nervsinnessystemet, ämnesomsättnings- och lemmarnassystem och det rytmiska systemet) och de fyra väsensleden (den fyskiska kroppen, livskroppen, själskroppen och jaget).