Storytelling – det muntliga berättandet

Det levande muntliga berättandet upplever över hela världen en renässans idag. Överallt samlas människor i olika livssammanhang ansikte mot ansikte för att berätta, lyssna och förstå - traditionella sagor och myter, livshistorier och spontana berättelser. Kännetecknande är närvaro, värme och positiv uppskattning samt en låg tröskel för deltagande - alla kan och alla har något att berätta!

Storytelling som läkekonst

Storytelling as a Healing Art eller Storytelling som Läkekonst är en starkt växande rörelse i vår tid och utgör ett tillämpat berättande. Det betyder att man kan rikta sitt berättande mot olika teman och problemställningar.

År 2001 bildades Healing Story Alliance i USA, en mångfaldig grupp av storytellers och yrkesfolk som har det gemensamt att de arbetar med muntligt berättande inom vården, utbildningar, vid konfliktlösning, som hjälp vid livskriser, i sorgegrupper, vid beroendeskap, i fängelser, på arbetsplatsen och mycket mer. Kvaliteter som utvecklas i detta arbete är t.ex. empati, kommunikation, tolerans, självtillit, förmåga till konfliktlösning & nytänkande, minnesförmåga, stresshantering m m.


Reportage:

Storytelling som läkande kraft – utbildning i konsten att berätta

Kan det vara läkande att få höra en saga om drakar muntligt berättad från en annan person? Vad är storytelling och hur kan man använda sig av det?
Just nu pågår den nordiska utbildningen Storytelling som läkande kraft. Läs intervjun med några av kursdeltagarna!