Lantbrukarnas Riksförbund positiva till GMO

LRF som är Lanbrukarnas Riksförbund är positiva mot GMO ”förutsatt att produkterna bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Den får inte heller påverka människors livskvalitet negativt.”

Det finns idag inget krav på att kött från djur som ätit GMO-foder måste märkas. Du vet med andra ord inte vad du får i dig.
”Djur som äter genmodifierad soja blir inte GMO, lika lite som en människa som äter en morot blir en morot.” skriver LRF som ett argument till detta.

LRF hävdar att man med hjälp av genmanipulation ska få ned foderkostnaderna och öka lönsamheten för bönderna.

FN-rapport: GMOlöser inte matkrisen
I en ny FN-rapport (pdf) skriven av 400 forskare och undertecknad av 57 länder slår man fast att GMO och storskaligt jordbruk av idag inte kan lösa matkrisen i världen. Däremot kan ekologiskt jordbruk på sikt bidra till att föda världen.

Ny rörelse mot GMO
En ny rörelse har startat en kampanj mot de kommersiella krafternas makt över utsäde och fröer. Bland de åtta organisationerna som är med i den nya rörelsen hittar du bland annat Svenska Biodynamiska Föreningen, Greenpeace och Miljöförbundet Jordens Vänner.