Det Biodynamiska Järna

En ekoregion att lära och låta sig inspireras av
– ett experiment med former för ett framtida ekologiskt och uthålligt samhälle

De senaste årens algblomningar har väckt många människors medvetande om att Östersjöns miljö är hotad, och delvis redan skadad. Vårt sätt att bedriva jordbruk bär ett betydande ansvar för detta. Vi får alltmer alarmerande rapporter om klimatförändringar, sinande naturresurser och miljöskador till följd av de föroreningar vi själva sprider i miljön.

Vår fruktbara planet håller på att utarmas på allt större arealer av grönskande skogar och odlingsbar mark – samtidigt som vi blir allt fler människor som jorden skall föda med närande och hälsosam mat. Politiker och enskilda människor – vi bär alla ansvaret och kan göra något åt vad som nu sker.

Det enskilda initiativet visar att det är möjligt att vända utvecklingen. Vi kan ändra vårt sätt att bruka jorden – exemplen visar hur vi kan vårda jordens bördighet, hushålla med dess resurser och göra den till en fruktbar trädgård. Var och en kan göra sitt val – som odlare, som producent, handlare och som konsument.

Låt oss hjälpas åt med att skapa en uthållig framtid. Här i Järna finns många ekologiska initiativ att lära och låta sig inspireras av för att finna sin egen väg.

Välkommen på en rundresa!

Artur Granstedt
Föreståndare för Biodynamiska Forskningsinstitutet och koordinator för Östersjöprojektet BERAS