Biodynamisk odling

De biodynamiska preparaten

De biodynamiska preparaten är speciellt komposterade naturliga och organiska substanser som förhöjer och stimulerar kompost och matjord till ökad bördighet och livskraft. Det senare är förutsättningen för hög kvalitet och god näringsförmåga hos våra livsmedel. Läs mer

Historik om den biodynamiska odlingsmetoden

På 1920-talet blev antroposofins upphovsman Rudolf Steiner ombedd att ge riktlinjer till en förnyelse av jordbruket för en grupp schweiziska bönder. Han höll då en serie föredrag som stenograferades ned och gavs ut i bokform. Så uppstod den biodynamiska odlingsmetoden.

I Sverige startade de första biodynamiska odlingarna på 30-talet. 1944 bildades Biodynamiska Föreningen som hjälpte till med rådgivning och som tillsammans med Nordisk Forskningsring lade grunden för den ekologiska odlingens framväxt i landet. Den biodynamiska odlingen kontrolleras av Demeterförbundet, en statligt godkänd kontrollorganisation som samarbetar med KRAV, kontrollorganisationen för ekologisk odling. Demeterförbundet har kontrollverksamhet i 18 länder.

Detta är fortfarande den mest radikala och konsekventa odlingsmetoden. Det handlar inte enbart om ett kemikalie- och konstgödselfritt sätt att bruka jorden, även om frånvaron av gifter är den självklara utgångspunkten.

Målet för den biodynamiska odlingen är att befrämja jordens bördighet och förmåga att ge människan närande och hälsosamma livsmedel och att skapa förutsättningar för såväl människans som jordens långsiktiga vidareutveckling.

Inom den biodynamiska odlingen betraktas gården som en egen organism, en helhet, som så långt som möjligt ska sträva efter att vara självförsörjande med foder och gödsel genom kretslopp och balans mellan mark, växter och djur.

Genom forskning eftersträvas ökad kunskap även om det som är verksamt i det levande i växter och djur som överordnade och organiserande krafter.