Teman som bearbetas:

Solen i mig, hjärtat, centrum / periferi, tid, ström
Venus i mig, själens ögon, öppenhet, receptivitet, bildande av inre rum.
Jupiter i mig, att omfatta helhet, livskraft, förvandling

Marskraften i mig. Den egna rösten. Att få tag i vredens energi. Att hitta balansen mellan jag - omvärld. Stärka integriteten. E-rörelsens betydelse i det pedagogiska, att stärka förbindelsen mellan höger och vänster hjärnhalva.

 Merkurius i mig. Att utveckla kommunikationsförmågan. Förbinda polariteter, medla. I-rörelsen som uttryck för personligheten.
Saturnus i mig. Minnesförmågan. Medvetandets kontinuitet. O-rörelsens samlande kraft.
Månen i mig. Barnets neurologiska utveckling. Hjärnan och de tre rumsdimensionernas förhållande till inre förutsättningar för lärande. Övningar för att stimulera uppmärksamhet, koncentration och kommunikation.

Följande teman bearbetas under året


 

♌ T, D ” Flammande begeistring ”
♍ P, B ” Att komma till sig ”
 ♎ CH, C ” Att avväga förutsättningarna för tanken”
♏ S, Sch, Z, ” Tanke ” ♐ G, K ” Beslut ”♑ L ” Tankens konfrontation med världen ”

♒ M ”Sökande av inre balans" ♓ N ”Ödet”

♈ V ” Händelse”

 ♉ R ”Vilja”

 ♊ H ”Förmåga till handling”

♋ F ”Impuls till handling"

Information

För information om helgdatum för utbildningen

klicka här

Maria Birnbaum
Tel 08-551 500 31


Ansökan och Antagning

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Ansökan

Brev med kort biografi skickas till:
Eurytmi Sthlm/Järna deltid
Maria Birnbaum
Steinerseminariet 4

153 91 JÄRNA
Tel 08-551 500 31
Sekretariatet Tel 08-551 503 25
E-post: maria.birnbaumtele2.se

Antagning sker löpande