Eurytmi Sthlm/Järna deltid

Upptäcka en själsligt andlig dimension i rörelsen – Samspela med andra
Självkännedom – Inspiration till nyorientering i livet – Grunderna i eurytmin

Eurytmi finns inom

Pedagogik:

Eurytmi finns sedan den första Waldorfskolan (1919) i förskolor, skolor, gymnasier, vuxenutbildningar m m


Konst/Performance:

Eurytmi som konstart finns runtom i världen. Många ensembler gör vidsträckta turnéer. På internationella eurytmifestivaler kan man idag se uppsättningar från stora klassiska orkesterverk till nyskapade soloverk


Terapi:

Läkeeurytmi finns som terapi inom skolhälsovård, antroposofisk sjukvård, socialterapi, särskola mm. Utbildningen till läkeeurytmist är en fördjupning med medicinsk inriktning


Friskvård:

Eurytmi förenar ökad kroppsmedvetenhet med själslig smidighet och balans. I den förebyggande hälsovården är just integreringen av kropp och själ av intresse


Organisationsutveckling:

Fler och fler företagsledningar upptäcker idag att flödet i interaktionen internt och externt är avgörande för företagets utveckling. Eurytmin kan vara det instrument som tydliggör och stärker förändringsarbetet.

Lärare:

Marianne Kleiser Fors
Eurytmi diplom 1982. Mer än 20 års erfarenhet som eurytmipedagog för barn och vuxna.
Konstnärligt verksam i Järna Eurytmiensemble mellan 1983 – 1998. Bildade 1996 Igemon Performance tillsammans med Hans Fors.
Mellan 1999 - 2009 frilansande scen-eurytmist i England, Tyskland, och Österrike. Lärare på Academy of Living Movement i Wien. Även utbildad Feldenkraispedagog. Arbetar just nu som eurytmilärare på Waldorfskolor och som frilansande Feldenkrais pedagog och rörelsecoach.

Hans Fors
Eurytmidiplom 1977. Lärare på Eurytmilinjen 1979-99. Sedan dess frilansande sceneurymist i England, Tyskland och Österrike. Otaliga scenframträdanden och turnéer i Europa. Även lärare på Academy of Living Movement, eurytmiutbildningen 4D i Hamburg, Alanus Hochschule utanför Bonn. Skriver på en bok om eurytmin  i danshistorisk kontext.
Arbetar också som coach och koreograf åt eurytmister.

Maria Birnbaum
Eurytmidiplom -78. Sceneurytmist med Schweiz som bas 78- 86. Har kontinuerligt utbildat eurytmister sedan -88 i Järna. Har arbetat i ensemble och med egna verk. Är även verksam som läkeeurytmist i waldorfskolor och på mottagning i Stockholm.

Markus Keller
Eurytmidiplom -85 Akademie für Eurythmische Kunst.Eurytmilärare i Waldorfskolor och konstskolan Arteum i Schweiz. Läkeeurytmidiplom Dornach. Är läkeeurytmist på Vidarkliniken i Järna sedan 86.Sedan 94 även på Mikaelgården. Har undervisat på läkeeurytmiutbildningar i Schweiz och Sverige. Medverkat i ett flertal eurytmiproduktioner. Arbetar sedan 2004 med Eurytmi Sthlm/ Järna.

Peter de Voto
Utbildade eurytmister 1979-94. Programchef på Kulturhuset i Ytterjärna sedan -92. Har koreograferat en rad verk för eurytmi.