Majdagarna

Varje år ordnas Majdagarna då människor som jobbar med läkepedagogik och socialterapi kommer från hela Norden för att mötas, lära känna varandra, uppleva sig som delaktiga i en internationell rörelse och få nytt bränsle till den inre begeistringselden!

De nordiska studiedagarna kommer att vara kristi himmelfärdshelgen den 1-4/6 2011.

Anmälningar tas emot av Nordiska förbundet för läkepedagogik och socialterapi.