Rosendals Trädgård

Du hittar Rosendals Trädgård vackert beläget bland Djurgårdens många ekar, bakom Skansenberget alldeles intill Rosendals Slott.

Stiftelsen Rosendals Trädgård började sin verksamhet 1984 och har som ändamål att bedriva biodynamisk odling och kursverksamhet.

Förutom växthus, fruktträdgård, bigård, grönsaksfält, komposter, ängar och rabatter finns här även en plantbod, ett kafé, en butik och ett bageri med en vedeldad stenugn.

I trädgården ordnas även föredrag, kurser, temadagar, utställningar och vandringar.

Kurser, utflykter och temadagar

Rosendals Trädgård har alltid ett rikt program med Kurser, utflykter och temadagar.

För program se www.rosendalstradgard.se