Skolor och Seminarium

Järna Naturbruksgymnasium och Skillebyholms Seminarium

Järna är från början en pedagogisk provins och hela den biodynamiska profilen började på 1930-talet med att läkepedagogiska hem för barn med speciella behov ville ha livsmedel av hög kvalitet till sina elever – för att understödja deras lärande.

Järnas många skolor och pedagogiska initiativ har skapat en speciell kultur och en efterfrågan som gjort det möjligt för andra initiativ på matområdet att bli till.

Skolor idag med särskild inriktning på jordbruk och mat är Järna Naturbruksgymnasium som erbjuder en unik rent ekologiskt inriktad gymnasiekurs och Skillebyholms Seminarium för biodynamisk odling och näring. Här erbjuds dels en tvåårig biodynamisk linje för odlingspedagoger och dels ett årligt utbud av kortare kurser.

Den biodynamiska utbildningen vid Skillebyholm i Järna genomförs i samarbete med Rudolf Steinerhögskolan och Rosendals Trädgård i Stockholm. Viktiga inslag i utbildningarna är gödselvård och kompostering, växtföljder, djurhållning, odling av örter och landskapsvård. Teori kombineras med praktiska övningar och praktik där man kan välja olika inriktningar som jordbruk, trädgårdsdrift, skolträdgård och parkskötsel. Kurser genomförs också i hur man tillreder mat på biodynamiska råvaror med inriktning på näring och hälsa.

JÄRNA NATURBRUKSGYMNASIUM
TEL 08-551 504 07
WWW.JARNANATURBRUKSGYMNASIUM.SE

SKILLEBYHOLMS SEMINARIUM
TEL 08-551 577 85
WWW.SKILLEBYHOLM.ORG