Trädgårdar

En trädgård hör samman med sin gård.

Lantbruket kan avvara en begränsad del av den gödsel som djuren producerar och med hjälp av den försörja näringskrävande grönsaker med den näring de behöver och bygga upp extra fin och fruktbar trädgårdsjord.

I Järna är gödseln en värdefull resurs som tas tillvara. Järnaslättens handelsträdgårdar – Skilleby Trädgård, Skäve Trädgård, Skillebyholms Trädgård och Örtagård, Nibble Trädgård och Seminarieträdgården har alla allsidig fältmässig grönsaksodlingoch växthusodling anpassad till den lokala marknaden.

Grönsakerna säljs på ICA och Konsum i Järna och förmedlas av Järna Odlarring under varumärket Järna Grönt. Flera av trädgårdarna har egna gårdsbutiker och på hösten säljer man även en del av sitt överskott på Bondens Egen Marknad i Stockholm.

En speciell begivenhet är Skillebyholms höstmarknad då tusentals människor kommer för att handla biodynamiska grönsaker och lokalförädlade livsmedel.

Nibble Trädgård

Nibble handelsträdgård är den kanske mest välkända av Järnas biodynamiska gårdar. Under nästan 40 år drevs trädgården framgångsrikt av pionjärerna inom biodynamisk trädgårdsodling Siri och Filip Karlsson tillsammans med övriga familjen. De visade tidigt att man kan odla småskaligt med ett brett sortiment av alla sorters grönsaker utan de kemiska bekämpnings- och gödselmedel, som användes i den ofta specialiserade konventionella trädgårdsodlingen. På odlingens 3 ha har man en ekonomisk omsättning som motsvarar ett stort lantbruk med flera medarbetare. Nibble Trädgård har också ett stort sortiment av andra biodynamiska och ekologiska produkter som säljs i den egna butiken. En stor konsumentkrets har byggts upp genom åren och som lärt sig uppskatta kvaliteten på de grönsaker som odlas här.

TEL 08-551 502 35

Skilleby Trädgård

Skilleby Trädgård bedriver biodynamisk trädgårdsodling med ett brett sortiment som säljs till kunder i närområdet. En del av produktionen säljs också på Bondens Egen Marknad i Stockholm.

TEL 08-551 513 30

HEMSIDA: www.skillebytradgard.se

Skillebyholms Trädgård och Örtagård

Skillebyholms Trädgård bedriver odling på friland och i de fyra växthusen samt i örtagården, blomsterodlingarna och
parken.Lantbruket odlar vall och brödsäd i sambruk med Nibble Gård. Det som odlas säljs i gårdsbutiken och kan avnjutas i Restaurang Skillebyholm. Under sommarsäsongen säljs även plantor. Skillebyholms Trädgård utgör en del i ubildningen vid Skillebyholm.

SKILLEBYHOLM, KONTOR 08-551 577 85

SKILLEBYHOLM TRÄDGÅRD 08-551 571 96
WWW.SKILLEBYHOLM.ORG

Seminarieträdgården

I Seminarieträdgården kan man bland annat titta på medicinalträdgården, mossträdgården och dammarna. Dessa stora dammar ingår i anläggningen för biologisk avloppsrening och renar hela seminariets avlopp. Här finns också Stockholmsområdets största offentliga rosenträdgård, den sekelgamla fruktträdgården och flera temaplanteringar. En nyttans och nöjets trädgård med rum för kropp och själ. Den antroposofiska rörelsens hemvist.

SEMINARIETRÄDGÅRDEN 08-551 503 25

KULTURHUSET I YTTERJÄRNA 08-554 302 00
Mer information