Religionsundervisningen i waldorfskolan

Waldorfskolans läroplan för religionsundervisning är uppdelad i fyra steg. Under de första tre - fyra åren går religionsundervisningen ut på att undersöka förhållandet till naturen.
– Man berättar sagor och legender som hjälper barnen att utveckla ett levande förhållande till naturen. Undervisningen riktar sig främst till känslan, dess mål är alltså inte att ge barnen religionshistoriska kunskaper, förklarar Johan Green, religionslärare på Örjanskolan, en waldorfskola i Järna.
 
Från årskurs fyraeller fem till och med åtta är det stora motivet ”hur är det att vara människa?” Man berättar biografier och berättelser om människor, både barn och vuxna, som överkommit stora motstånd i livet. Berättelsen om Sotarpojken av Lisa Tetzner, Anne Franks eller Nelson Mandela biografi är några exempel. En väsentlig del är att berätta om människor ur olika kulturer och religioner. Barnen ska få möta hela världen.
 
Från nian till tolvan är religionsundervisningen mer kunskapsinriktad och kunskapsmålet är detsamma som i den kommunala skolan.
– Men man kan lära ut kunskap på två sätt, förklarar Johan Green. Antingen ställer man sig och tittar på religionerna utifrån, berättar om vad de gör och vad de tror på. Eller så kan man mer försöka förstå, mer försöka tänka sig in i hur det är att tillhöra religionen, hur de ser på världen, vad den har för betydelse i deras kultur.
 
I religionsundervisningen på waldorfskolorna får eleverna möta alla de stora världsreligionerna, däremot undervisas inget om antroposofi.
- Antroposofi är ingen religion. Det är en livsåskådning, konstaterar Johan Green. Antroposofi ska vara helt fritt att välja som vuxen och är inget som skall undervisas i skolan.
 
Inte heller
undervisar man något om Kristensamfundet, en frikyrka som grundades av präster som inspirerats av föredrag Rudolf Steiner hållit med temat ”kan man göra något nytt med kyrkan?”. Detta alltså till trots – Kristensamfundet är inte antroposofernas kyrka och är helt fristående från Antroposofiska Sällskapet.
 
Vad man har
för tro i Kristensamfundet? Och hur Antroposofiska Sällskapet ser på Kristensamfundet och religion – det och mycket mer får du snart reda på i kommande reportage.
 

Text: Sofia Zetterqvist, 2007.