Waldorfskolans högstadium

Klasserna nio till och med tolv kallas inom waldorfskolan för högstadiet. Tian, elvan och tolvan motsvarar den kommunala gymnasieskolans första, andra och tredje årrskurs.
I waldorfskolans högstadium ligger tyngdpunkten i undervisningen på att få eleverna att tänka självständigt. 

Lärarna i högstadiet är, till skillnad från lågstadielärarna, ämneslärare och därför specialiserade inom det ämne de undervisar. Lärarna ska kunna förklara varför och hur till det de säger. Inom de naturvetenskapliga ämnena anses experiment vara en viktig del då man genom dem skärper sin iakttagelse- och tankeförmåga. I matematiken är det viktigare att eleverna förstår vad de håller på med än att de kan så mycket teori som möjligt.

Under de tre sista åren i waldorfskolan läser man svenska och engelska A+B och matematik A+B+C (för mer detaljer läs poängplanen). I hantverk har man ämnen som pappersslöjd, träslöjd, syslöjd, smide, bild, skulptur och ofta media med foto och film. Utbudet på hantverksämnena kan dock variera lite från skola till skola.

Varje hantverksämne har man i perioder om några veckor. Varje vekcka har man hantverk ungefär sex timmar, alltid på eftermiddagen. Den tiden lämpar sig bäst för konstnärliga och praktiska ämnen.

I högstadiet har man även gymnastik, bothmergymnastik, eurytmi, datakunskap och ev. tyska (det brukar vara något man väljer om man vill ha).

Här kan du läsa vilka ämnen man har i de olika klasserna i högstadiet. Observera att ämnena kan variera en aning från skola till skola.

Nian

Biologi: Ekologiperiod omfattande livets uppkomst, jordbrukets utveckling, kompostläggning m.m. som avslutas med jordbrukspraktik på en ekologisk/biodynamisk gård någonstans i världen.
Fysik: Värmelära och aerodynamik.
Kemi: Organiska processer.
Naturgeografi: Geologi, grundläggande begrepp om geologiska fenomen och processer samt en orientering av jordens historia och de geologiska epokerna.
Historia: Europas historia från franska revolutionen och framåt.
Litteraturhistoria: 1700-talets diktare och författare.
Konstundervisning: Konsthistoria från istiden till Rembrandt
Matematik: Rymdgeometri, historisk räkning, kombinatorik, sannolikhetslära m.m.
Samhällskunskap: Om Sverige och dess politiska uppbyggnad.

Tian

Matematikperiod 1: Matematiken i naturen, Fibonaccis talföljd och gyllenesnittet.
Matematikperiod 2: Trigonometri som avslutas med en fältmätningsresa.
Fysik: Mekanik
Kemi: Salter, alkalier och syror.
Biologi: Människokunskap.
Naturgeografi: Jordklotets vatten- och luftströmningar, värmehöljen m.m.
Samhällskunskap: Frågor kring naturtillgångar, jordbruk och livsmedelsförsörjning.
Historiaperiod 1: Förhistoria och flodkulturer.
Historiaperiod 2: Tiden från industrialismen till Versaillesfördraget.
Konstundervisning: Teaterhistoria.

Elvan


Biologiperiod 1: Cytologi och genetik.
Biologiperiod 2: Botanik som brukar avslutas med en botanikresa.
Matematik: Projektiv geometri, logaritmer och exponentialfuntioner m.m.
Fysik: Elektricitetslära, elteknik och atomfysik.
Kemi: Grundämnen och ämnenas kretslopp i naturen. Stökiometri.
Samhällskunskap: Nationalekonomi.
Historia: Roms och medeltidens historia samt lite modern historia. Antropologi.
Litteraturhistoria: Från Platon till Ibsen.
Parsifalperiod: Delar ur boken om Persifal läses, analyseras och diskuteras.
Konstundervisning: Musikhistoria.

Tolvan

Fysik: Optik och atomfysik.
Kemi: Livsprocesser och livets produkter och processer och produkter i den kemiska industrin.
Biologi: Överblick över växt- och djurriket samt ingående om organismernas utveckling.
Samhällskunskap: Statsfunktioner i skilda delar av världen.
Historia: Jämförande kulturhistoria från många tidsåldrar och kulturländer samt lite modern historia.
Litteraturhistoria: Översikt över alla litterära epoker med en större del av den moderna litteraturen.
Konstundervisning: Arkitekturhistoria.
Projektarbete: I slutet av elvan väljer varje elev ett specialarbete som de sedan arbetar med under ett års tid. I slutet av tolvan redovisas arbetet för föräldrar, lärare och elever. Ämnet kan vara i princip vad som helst. Allt från stenografi, bastubygge och origami till munspel, knivsmide och sadelmakeri finns med på listan över genomförda arbeten. Urvalet är oändligt och det är egentligen bara eleven själv som kan sätta begränsningar.
Pjäs: I slutet av klass tolv sätter hela klassen tillsammans upp en pjäs som man sedan spelar upp för föräldrar och elever.
Resa: Under någon/några veckor åker klassen ut i Europa på en konst- och arkitekturresa.


Text: Sofia Zetterqvist, 2007.

Källa: Frans Carlgren "Fostran för frihet -en bok om Kristofferskolan och waldorfpedagogiken"